Voedseleducatie Platform 3.0: alle kinderen voedselvaardig

Voedseleducatie Platform 3.0: alle kinderen voedselvaardig

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

LWV20343

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D2. De consument, duurzame en gezonde voeding in een groene leefomgeving

Startdatum

01/01/21

Einddatum

31/12/26

Samenvatting

Het programma Smaaklessen, geïnitieerd door het Voedseleducatie Platform, heeft als missie ‘Alle kinderen voedselvaardig’. Smaaklessen zorgt voor essentiële onafhankelijke kennisoverdracht over voeding en de voedingssector aan kinderen van 4 t/m 12 jaar, met de Schijf van Vijf en de leerlijn voeding uit het leerplankader sport, bewegen en gezonde leefstijl, opgesteld door Stichting nationaal expertisecentrum Leerplankader Ontwikkeling (SLO), als uitgangspunt. Daarmee beoogt het Smaaklessen programma waardering, begrip en openheid over voeding en de voedingssector te realiseren en zo gezonde en duurzame voedingskeuzes van kinderen en hun ouders te stimuleren.
Het programma Smaaklessen bestaat nu 14 jaar en is het eerste effectieve landelijke lesprogramma over voeding op de basisschool. Het bijbehorende online lesportaal Chef!, gelanceerd in 2019, wordt inmiddels door 3.500 leerkrachten op Nederlandse basisscholen gebruikt. In de periode van 2017 tot 2020 is 75 % van de basisscholen in Nederland met Smaaklessen bereikt. Ook biedt het programma educatieve ondersteuning door een inhoudelijke bijdragen te leveren aan het EU-Schoolfruitprogramma.

Doel van het project

Voor de komende vier jaar is het doel om de impact en implementatie van het programma Smaaklessen te vergroten: we beogen het gebruik van Smaaklessen door meer leerkrachten per basisschool te verhogen in de komende jaren en beter te laten aansluiten op bestaande initiatieven op het gebied van voedseleducatie om daarmee de impact te vergroten. Het programma wordt actueel gehouden en de inhoud van het programma wordt versterkt aan de hand van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Naam projectleider

Fieke Franken