Waste-to-Aromatics pre-pilot fase

Waste-to-Aromatics pre-pilot fase

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

AF18015

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A3. Hergebruik organische zij- en reststromen

Startdatum

01/01/19

Einddatum

31/12/20

Samenvatting

In eerdere projecten is aangetoond dat heterogene organische reststromen zoals GFT-afval kunnen worden gebruikt bij de productie van furfural en levulinezuur, beide basischemicaliën voor de productie van biobased producten, o.a. aromatische verbindingen. Het proces waarin stoom wordt gebruikt lijkt technisch en economisch haalbaar, echter voordat wordt begonnen met de bouw van een pilot plant is het nodig nog data te genereren die nodig zijn bij het ontwerp van de pilot plant. Tevens is het nodig een opschalingsexperiment uit te voeren op het niveau van 40 kg/h. Het resultaat is een rapport met de bevindingen van het opschalingsexperiment, ontbrekende ontwerpgrondslagen voor de pilot plant en een vernieuwde economische evaluatie. Partners Orgaworld en Twence kunnen met het rapport een beslissing nemen om wel of niet het pilot plant traject in te gaan. Het project draagt bij aan missie A3 Hergebruik zij- en reststromen. In dit project wordt een proces ontwikkeld waarmee heterogene organische reststromen uit de agri-food-consumentenketen kunnen worden omgezet in waardevolle grondstoffen voor (biobased) chemie.

Doel van het project

De ontwikkeling van een stoomproces voor de productie van furfural en levulinezuur uit heterogene organische reststromen tot het niveau waarop kan worden begonnen met een pilot plant project. Aanscherping van de economische evaluatie.

Relatie met missie (Motivatie)

Dit project is nu urgent omdat het TKI-Chemie project Waste2Aromatics (W2A) is afgesloten, maar nog met openstaande vragen. Er is nog een pre-project nodig voordat met een pilot plant project kan worden begonnen. Verder is door een reorganisatie bij TNO een deel van het uitvoerend team aan WUR/WFBR overgedragen. Voor deze groep is een financiering per 1-1-2019 via TKI-AF nodig (niet door TKI- Chemie). De sector wil nu doorzetten met de ontwikkeling van alternatieve valorisatietechnologieën voor heterogene organische reststromen en het lopende traject voorzetten. Ook is dit project urgent binnen het masterplan van het BIORIZON programma waarin diverse projecten lopen, allemaal met het
produceren van bioaromaten uit biomassa als einddoel. In W2A worden de eerste conversiestappen ontwikkeld die aansluiten op projecten waarin vervolgconversies worden uitgevoerd. Voor de realisatie van de in MMIP gewenste situatie waarin reststromen worden hergebruikt zijn verwerkingsprocessen nodig. Dit project moet ervoor zorgen dat deze processen er komen. De industriële deelnemers zijn de beoogde partijen voor grootschalige uitvoering van deze processen.

Geplande acties

Het beoogde resultaat is:
• Optimale zuur-impregnatietijden achterhaald
• Productmonsters uit de GFT-conversie op kg-schaal (opschaalexperiment)
• Definitie van filtertype en eigenschappen
• Definitie van technologie, condities en dimensies voor de afscheiding van humines
• Definitie van condities en dimensies voor de extractie van levulinezuur met een solvent
• Validatie en definitie van condities en dimensies voor solvent/levulinezuur destillatie
• Condities en dimensies destillatie van GFT stoomcondensaat
• Testen van de vergistbaarheid, verbrandbaarheid en composteerbaarheid van het residu.
• Aanscherpen van de bestaande business case analyse.
• Detaillering pilot blue print.
• Daarnaast zal een integrale afweging worden gemaakt van de duurzaamheid, haalbaarheid en maatschappelijke perceptie van het proces. Hiertoe zullen wijzigingen in de reeds gemaakte LCA worden geïdentificeerd, alsmede de maatschappelijk perceptie.
De bevindingen zullen worden opgeleverd in rapporten en/of powerpoint presentaties.
Het project wordt in 1,5 jaar uitgevoerd. In de eerste helft wordt het opschaalexperiment uitgevoerd en worden berekeningen aan destillatie en extractie gedaan.