Waterwerk. Watersparende inzet van druppel- en subirrigatie in de akkerbouw (bij waterwingebieden)

Waterwerk. Watersparende inzet van druppel- en subirrigatie in de akkerbouw (bij waterwingebieden)

Organisatie-onderdeel

TKI AF

Projectcode

LWV21097

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>C. Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied>C2. Klimaatadaptieve land- en tuinbouwproductiesystemen

Samenvatting

In een vierjarig onderzoek (op zware akkerbouwgrond) worden oppervlakkige druppelirrigatie (surface drip), ondergrondse druppelirrigatie (sub-surface drip), peil-gestuurde drainage/irrigatie via drains vergeleken met haspelberegening en een nul-variant. De meerjarige effecten in een gewasrotatie op opbrengst, gewaskwaliteit, ziekte- en onkruiddruk , bodemkwaliteit en waterverbruik worden bepaald. Droogteresistente van akkerbouwsystemen met waterbesparing en verminderde uitspoeling zijn daarbij het hoofdonderwerp.