Weerbare rozen nu eindelijk in zicht!

Weerbare rozen nu eindelijk in zicht!

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

TU18142

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>Sleuteltechnologieën LWV>Biotechnologie en Veredeling

Startdatum

01/01/19

Einddatum

31/12/23

Samenvatting

De huidige rozenteelt in Nederland ondervindt problemen die in de toekomst alleen nog maar groter worden wanneer er niet ingegrepen wordt. In Nederland vormen rozen in de sierteeltsector de grootste gewasgroep. Ook wereldwijd worden zowel tuinrozen als snijrozen nog steeds gezien als de ‘koningin onder de bloemen’. Toch staat de positie van de roos ter discussie: de roos is vatbaar voor ziekten en plagen waardoor het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen noodzakelijk hoog is. De consument vraagt steeds meer om gezond geproduceerde producten, waarbij het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen fors teruggedrongen wordt. Ook de overheid dringt aan op verduurzaming. Project richt zich op drie ziektes die als voorbeeld dienen voor de introductie van resistenties in de veredeling met behulp van genetica.

Doel van het project

Het doel van dit onderzoek is om de veredeling van rozen te versnellen die resistent zijn tegen drie van de belangrijke ziektes: meeldauw, sterroetdauw (blackspot), en Agrobacterium (een groeiend probleem). We doen dit door de genetische basis van resistenties tegen Agrobacterium te bepalen, en DNA merkers te ontwikkelen voor resistenties tegen deze drie ziektes. DNA merkers zijn onmisbaar om deze resistenties tijdens de veredeling van rozen snel in te kruisen en vervolgens efficiënt te combineren in rozenrassen die geschikt zijn voor duurzame teelt, dus teelt met zo minimaal mogelijk gebruik van middelen.

Relatie met missie (Motivatie)

Project helpt MKB bij innovatie in veredeling wat bijdrage levert aan verduurzaming van rozenteelt.

Geplande acties

De beoogde resultaten van het project zijn gericht op het krijgen van inzicht in de genetica van resistentie tegen elk van de pathogenen en resistentie niveau van belangrijke geniteurs voor de veredeling van nieuwe rozen. Mapping van QTL resistenties en vinden van gekoppelde merkers waarmee, na validatie, veredelaars snellere selectie op aanwezigheid van resistentie kunnen doen.

Beoogde resultaten 2020:
• Agrobacterium resistentie: Ontwikkelen fenotypische toets. Bekijken randvoorwaarden en mogelijkheden voor toets uitvoeren en ontwikkeling van een betrouwbare toets die nadien in populatie(s).
• Meeldauw (powdery mildew): Uitvoeren fenotypering en genotypering van de meeldauw associatie populaties mbv GWAS analyse.
• Meeldauw (powdery mildew): Verkenning van genetische variatie in mlo S-genen in roos, publicatie submitten.
• Sterroetdauw (blackspot): Starten veldproef voor toetsen op gevoeligheid sterroetdauw