Wetenschappelijke bodemvorming onder de voedselbosbouw

Wetenschappelijke bodemvorming onder de voedselbosbouw

Organisatie-onderdeel

TKI AF

Projectcode

LWV19184

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A5. Biodiversiteit in de kringlooplandbouw

Startdatum

01/01/20

Einddatum

31/12/24

Samenvatting

Voedselbossen kunnen ons helpen om een aantal maatschappelijke problemen aan te pakken. Om de meerwaarde van deze innovatieve, agrarische productiesystemen te onderzoeken, analyseren wij in dit project de duurzaamheidsimpacts van voedselbossen in relatie tot de bodem in een gematigde klimaatzone.

Doel van het project

Tot op heden is de impact van voedselbossen in gematigde klimaatzones nog nooit wetenschappelijk getoetst. Met vier werkpakketten richten wij ons onderzoek op het verdienvermogen, de bodemkwaliteit, de (agro-)biodiversiteit en de bijdrage van voedselbossen aan het beperken van de klimaatverandering, door kooldioxide vast te leggen.

Relatie met missie (Motivatie)

Voedselbossen kunnen ons helpen om een aantal maatschappelijke problemen aan te pakken. Ze produceren voedsel en bevorderen tegelijkertijd de biodiversiteit, verbeteren de bodemkwaliteit en maken het landschap klimaatadaptief.

Geplande acties

Een voedselbos biedt verschillende ecosysteemdiensten zoals biodiversiteitsherstel, koolstofopslag en het vasthouden van water in de bodem. Onder meer agrarische grondgebruikers zetten zich daarvoor in. Om hen daarvoor te kunnen belonen, moeten de effecten van hun activiteiten meetbaar zijn. De studie draagt daaraan bij en sluit zo aan bij de ambities en aanpak van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, het Klimaatakkoord en de missies van het ministerie van LNV. Het project is verbonden aan de Green Deal Voedselbossen.