Windfarm initiated Nature development with Native Oyster Reefs (WINOR)

Windfarm initiated Nature development with Native Oyster Reefs (WINOR)

Organisatie-onderdeel

TKI AF

Projectcode

LWV20234

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>E. Duurzame en veilige Noorzee, oceanen en binnenwateren>E1. Duurzame Noordzee

Startdatum

01/01/21

Einddatum

31/12/26

Samenvatting

Op wereldschaal is nog zeer weinig ervaring opgedaan met ontwikkeling van oesterriffen in windparken. Dit project (WINOR) vergroot de kennisontwikkeling rond het grootste platte oesterrif project in een windpark: het WINOR-project van
2
De Rijke Noordzee (5 ha), en is gericht op het benutten van kansen en het vinden van oplossingen voor bottlenecks voor rifontwikkeling. Doelen van het WINOR-project zijn drieledig (1) Ontwikkeling onderzoekstechnieken, testrif, onderzoek rifcondities en ontwikkeling van een oesterrif in een windpark (2) het toepassen van innovatieve monitoring en aanvullend onderzoek naar bottlenecks en kansen voor grootschalige platte oesterrif ontwikkeling in windparken, (3) kennisvalorisatie door het vertalen van onderzoeksresultaten naar ontwerpcriteria en technieken voor aanleg en opschaling van projecten op andere locaties via een Toolbox voor natuurinclusief bouwen voor offshore windparken. Mechanistische kennis over kansen en bottlenecks voor rifherstel is essentieel voor het verbeteren van de effectiviteit van toekomstige natuurinclusieve ontwerpen en aanlegprocedures, in andere windparken of elders op de Noordzee.