WoW (a War on modern bread Wheat)

WoW (a War on modern bread Wheat)

Organisatie-onderdeel

Overig

Projectcode

AF16601

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D2. De consument, duurzame en gezonde voeding in een groene leefomgeving

Startdatum

26/09/16

Einddatum

31/12/21

Samenvatting

The ‘Well on Wheat?' project is an international research project addressing the health aspects of wheat consumption and aspects of wheat and gluten avoidance.
‘Well on Wheat?’ aims to obtain a full compositional picture of selected wheat types, the flours and doughs made thereof, the breads baked. As such, the changes in chemical composition of different wheat species and compositional changes that may occur as a result of food processing (milling, yeast/sourdough fermentation, baking) will be evaluated. A detailed insight in the effects of food processing will help to make recommendations for future product development in the context of “good food for a healthy life”. Such recommendations should be transparent, practically relevant and industrially, thus economically feasible.

Doel van het project

“Tarwe maakt je ziek” - opinies in recente populaire publicaties en een daaropvolgende sterke sociale media aandacht voor veronderstelde negatieve gezondheidseffecten hebben tot een duidelijke afname van de broodconsumptie geleid. Er is sprake van een internationale ”sociale media kruistocht” tegen tarwe, onlangs in de pers benoemd als “War on Wheat”. Veronderstellingen op basis van onvoldoende gecontroleerde studies, slecht gekarakteriseerde granen en graanproducten en onvoldoende bestudeerde effecten van de bereidingsprocessen die graanproducten voor het moment van consumptie ondergaan dragen bij tot onduidelijkheid en non-consensus. Om deze redenen is er een dringende behoefte aan dubbelblind – placebo gecontroleerde humane interventiestudies, waarbij eerst nauwkeurig de samenstelling van de gebruikte granen, en veranderingen in de samenstelling die kunnen optreden als gevolg van bewerking worden bepaald (deegbereiding, gebruik van gist of zuurdesem cultuur, baktijd, baktemperatuur, etc.) alvorens de effecten op de stofwisseling, maag-darm functie en symptomen en het subjectieve welbevinden bij mensen te bestuderen. Alleen dan kunnen betrouwbare gegevens verkregen worden over de in vivo effecten van tarweproducten consumptie "als onderdeel van de dagelijkse voeding". Het inzicht hebben in de effecten van levensmiddelen procestechnieken, en de fysieke en subjectieve effecten na consumptie van goed gedefinieerde levensmiddelen, is van cruciaal belang voor het opstellen van evidence-based aanbevelingen voor de levensmiddelen industrie en voor de consument.
Wat doet het project daaraan?
In het onderhavige project worden 3 onderzoekslijnen gevolgd die betrekking hebben op de volgende vragen:
 1a) Wat zijn de veranderingen in samenstelling van: a) modern broodtarwe, b) spelt tarwe en c) emmer tarwe, die plaatsvinden als gevolg van teelt omstandigheden(klimaat, bemesting) en t.g.v. het broodproductieproces in de “stappen” van graankorrel  meel  deeg  consumptie-klaar product?
 1b) Zijn er veranderingen in samenstelling van de tarwe-eiwitten en het gluten eiwit in het bijzonder als gevolg van industriële scheiding van in de zetmeelderivaten industrie? (Vitaal gluten concentraat wordt veelvuldig als eiwitbron of als technologisch hulpmiddel toegevoegd aan producten in de levensmiddelenindustrie.)
 2) Wat zijn de gevolgen van middels de sociale media opgedane percepties over tarwe en gluten effecten en het daadwerkelijk ondervinden van maag-, darm- en welzijnsklachten?
 3) Wat zijn de effecten van de consumptie van het moderne brood tarwe en het als “oude granen betitelde spelt en emmer tarwe, op de stofwisseling, darmintegriteit en het fysieke welzijn bij mensen met een prikkelbaar darm syndroom?

Geplande acties

Wat levert het project op?
Antwoorden op de boven gestelde vragen en gerelateerde deelvragen zijn van groot belang voor optimalisatie van bereidingswijzen in levensmiddelenindustrie en de voor een gedegen ondersteuning van consumptie adviezen, in relatie tot gezondheid en welzijn.
Wat is het effect hiervan?
 Transparantie in de graan verwerkende keten en bij consumenten aangaande de invloeden van verwerkingsprocessen op de samenstelling van brood en de effecten van gezondheid.
 Het kunnen maken van evidence-based keuzes t.b.v. verbetering en innovatie van alle stappen in de keten, van de selectie van het type graan voor zaaien in het veld en de na-oogst verwerking van granen tot brood.
 Het kunnen maken van goed onderbouwde keuzes door consumenten teneinde het risico op het optreden van individuele specifieke intoleranties voor granen bevattende producten te kunnen helpen voorkomen.