Projecten

Binnen de Kennis- en Innovatieagenda worden verschillende types projecten uitgevoerd:

    - PPS-projecten: gericht op kennisontwikkeling
    - Kennis-op-Maatprojecten, gericht op ontsluiting van bestaande kennis
    - NWO-projecten, gericht op ontwikkeling van fundamentele kennis
    - EU-projecten, (deels) gefinancierd met Europese gelden
overzicht PPS-projecten overzicht Kennis-op-maatprojecten