Projecten Klimaatbestendige inrichting

KoM-projecten

2020
KoM20002 – De nieuwe hovenier
KoM20003 – KlimaatAdaptatie Netwerk Open teelten
KoM20010 – De Groene Agenda 2020-2023
KoM20033 – Ontsluiting landbouwkennis bodemvochtmanagement
KoM20036 – Studieclub Zoete Toekomst Texel

Klimaatbestendig landelijk gebied (C1)

2021
LWV20.216 – Klimaat- en waterrobuust Laag-Nederland van nu naar 2100
LWV20.260 – Klimaatrobuust waterbeheer voor Friese zandgebieden – op zoek naar de juiste balans

2020

LWV19103 – Klimaatadaptatie in de praktijk
LWV19232 – Grow with the Flow

2016
WM – COASTAR: zout op afstand, zoet op voorraad

2015
WM- Hergebruik van industrieel restwater voor de watervoorziening van de landbouw

Klimaatadaptieve land- en tuinbouwproductiesystemen (C2)

2021
LWV20.363 – Op weg naar een klimaatbestendige melkveehouderij in de Achterhoek

2020
LWV19101 – Kringloopbestendig telen in grond en in zandbedden
LWV19144 -WaterFit4Food
LWV19148 – Klimaatadaptatie Open Teelten
LWV19201 – Waterefficiënte teelt op substraat
LWV19217 – Ontwikkeling van een biosensor
LWV19235 – Handzame nitraatmeting

2019
TU-17002 – Microbieel gezond water in de glastuinbouw

2017
AF-16202 – Zeewier

Waterrobuust en klimaatbestendig stedelijk gebied (C3)

2021
LWV20.196 – Klimaatimpactmonitor.nl
LWV20.224 – De ontwikkeling van KPI’s voor bomen in de verstedelijkte omgeving
LWV20.225 – Duurzame water- en ecosystemen voor klimaatrobuust stedelijk groen

2020
LWV19149 – Grasvelden, klimaat en biodiversiteit
LWV19222.02 – Instrumenten borging baten groen in planontwikkeling
LWV19222.03 – Succesvol implementeren groene stadsontwikkeling
LWV19222.04 -Natuurlijk basissysteem klimaatadaptieve stedelijke ontwikkeling

2019
TU-18044 – Effectief groen voor klimaatadaptatie in de stad

2018
WM – New Urban Water Transport Systems (NUWTS)
WM – Lekdetectie en –lokalisatie met CALLISTO

2017
WM – CitySports- klimaatadaptieve kunstgrasvelden WM Kennisactieprogramma Water WM Perfect Timing

2016
WM – Slimme watermeters helpen drinkwatertemperaturen in kaart te brengen

2015
WM – Smartroof 2.0: Modulair zelfvoorzienend blauw-groen-daksysteem
WM – Thermal energy recovery from drinking water

Verbeteren waterkwaliteit (C4)

2021
LWV20.021 – EffluentFit4Food
LWV20.171 – Een integrale aanpak voor opsporing van ongewenst perfluorstoffen in de waterketen
LWV20.183 – Borging van effluent rwzi voor glastuinbouwsector

2019

TU-18055 – Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten 2
WM – Voorkómen van uitstroom microplastics via effluent naar oppervlaktewater

2018
WM – Bloembollenteelt Waterproof
WM – CoRe Water – Van RWZI naar duurzame waterfabriek
WM – Opschaling biologisch-ozon-biologisch (BO3B) proces
WM – Online monitoring van Aeromonas in een drinkwaterdistributiesysteem zonder chloor
WM – Opkomende stoffen

2017
TU-1605-016 Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten
WM – Anammox

WM – Geavanceerde oxidatie zonder chemicaliëndosering
WM – Oplossing rioolvet – Bijwerkingen van microbiële afbraak van FOG in riolen
WM – Sluiten van de waterketen in Noord-Holland
WM – Snelle online detectie van enterococcen en de totale microbiële activiteit in water

2016
WM – Selectief natrium verwijderen uit gietwater

2015
WM – Microfiltratie met biopolymeren
WM – Multi Source RO