Projecten Klimaatbestendige inrichting

Kennis-op-Maat

2020
KoM20002 – De nieuwe hovenier
KoM20003 – KlimaatAdaptatie Netwerk Open teelten
KoM20010 – De Groene Agenda 2020-2023
KoM20033 – Ontsluiting landbouwkennis bodemvochtmanagement
KoM20036 – Studieclub Zoete Toekomst Texel

Klimaatbestendig landelijk gebied (C1)

2021
LWV20.216 Klimaat- en waterrobuust Laag-Nederland van nu naar 2100
LWV20.260 Klimaatrobuust waterbeheer voor Friese zandgebieden – op zoek naar de juiste balans

2020

LWV19103 Klimaatadaptatie in de praktijk
LWV19232 Grow with the Flow

2016
WM COASTAR: zout op afstand, zoet op voorraad

2015
WM Hergebruik van industrieel restwater voor de watervoorziening van de landbouw

Klimaatadaptieve land- en tuinbouwproductiesystemen (C2)

2021
LWV20.363 Op weg naar een klimaatbestendige melkveehouderij in de Achterhoek

2020
LWV19101 Kringloopbestendig telen in grond en in zandbedden
LWV19144 WaterFit4Food
LWV19148 Klimaatadaptatie Open Teelten
LWV19201 Waterefficiënte teelt op substraat
LWV19217 Ontwikkeling van een biosensor
LWV19235 Handzame nitraatmeting

2019
TU-17002 Microbieel gezond water in de glastuinbouw

2017
AF-16202 Zeewier

Waterrobuust en klimaatbestendig stedelijk gebied (C3)

2021
LWV20.196 Klimaatimpactmonitor.nl
LWV20.224 De ontwikkeling van KPI’s voor bomen in de verstedelijkte omgeving
LWV20.225 Duurzame water- en ecosystemen voor klimaatrobuust stedelijk groen

2020
LWV19149 Grasvelden, klimaat en biodiversiteit
LWV19222.02 Instrumenten borging baten groen in planontwikkeling
LWV19222.03 Succesvol implementeren groene stadsontwikkeling
LWV19222.04 Natuurlijk basissysteem klimaatadaptieve stedelijke ontwikkeling

2019
TU-18044 Effectief groen voor klimaatadaptatie in de stad

2018
WM New Urban Water Transport Systems (NUWTS)
WM Lekdetectie en –lokalisatie met CALLISTO

2017
WM CitySports- klimaatadaptieve kunstgrasvelden WM Kennisactieprogramma Water WM Perfect Timing

2016
WM Slimme watermeters helpen drinkwatertemperaturen in kaart te brengen

2015
WM Smartroof 2.0: Modulair zelfvoorzienend blauw-groen-daksysteem WM Thermal energy recovery from drinking water

Verbeteren waterkwaliteit (C4)

2021
LWV20.021 EffluentFit4Food
LWV20.171 Een integrale aanpak voor opsporing van ongewenst perfluorstoffen in de waterketen
LWV20.183 Borging van effluent rwzi voor glastuinbouwsector

2019

TU-18055 Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten 2
WM Voorkómen van uitstroom microplastics via effluent naar oppervlaktewater

2018
WM Bloembollenteelt Waterproof
WM CoRe Water – Van RWZI naar duurzame waterfabriek
WM Opschaling biologisch-ozon-biologisch (BO3B) proces
WM Online monitoring van Aeromonas in een drinkwaterdistributiesysteem zonder chloor
WM Opkomende stoffen

2017
TU-1605-016 Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten
WM Anammox

WM Geavanceerde oxidatie zonder chemicaliëndosering
WM Oplossing rioolvet – Bijwerkingen van microbiële afbraak van FOG in riolen
WM Sluiten van de waterketen in Noord-Holland
WM Snelle online detectie van enterococcen en de totale microbiële activiteit in water

2016
AORCF
WM Selectief natrium verwijderen uit gietwater

2015
WM Microfiltratie met biopolymeren
WM Multi Source RO

EU-projecten

2020
AF-EU-20014 | Fieldlab Vertical Farming
AF-EU-20023 | H2020 AGROMIX