Projecten
 Kringlooplandbouw

Biodiversiteit in de kringlooplandbouw (A5)

2021
LWV20.175 Fokdoelen en runderrassen voor natuurinclusieve kringlooplandbouw
LWV20.244 Lekker Bloeien Gezonde Koeien
LWV20.296 Herkenning kruidenrijk grasland
LWV20.311 Werken aan natuurinclusieve melkveehouderijbedrijfssystemen in een gebied met behulp van backcasting

2020
LWV19129 Transitie naar een op ecologie gebaseerde kringlooplandbouw
LWV19160 Robuust telen met biodiversiteit
LWV19184 Wetenschappelijke bodemvorming onder de voedselbosbouw
LWV19218 Met precisie naar meer biodiversiteit
LWV19251 Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw: in theorie en praktijk
LWV19271 Digitale Gids Natuurinclusieve Landbouw