Beheersing van vruchtboomkanker in de biologische en gangbare teelt van appel middels veredelingsonderzoek

Projecttitel: Beheersing van vruchtboomkanker in de biologische en gangbare teelt van appel middels veredelingsonderzoek.
Projectnummer: LWV 20.265
Missie: Sleuteltechnologieën
MMIP:  ST2 Biotechnologie en veredeling

Dit project richt zich op het beschikbaar komen van appelrassen met een goede resistentie tegen vruchtboomkanker in de biologische en gangbare teelt. Beoogd resultaat is een toets voor veredelaars en (bio)telers waarmee rasverschillen in weerbaarheid tegen het ontstaan van nieuwe infecties betrouwbaar vastgesteld kunnen worden. Het project sluit aan op project TKI-LWV19214 waar de weerbaarheid tegen de uitgroei van al bestaande kankers centraal staat.