Biobased Materials for Future Proof Design 

Projecttitel: Biobased Materials for Future Proof Design 
Projectnummer: KOM21017
Status: gestart
Projectleider: Paulien Harmsen
Projectpartners: ArtEz, Wageningen University & Research
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP:  A3 – Hergebruik zij- en reststromen

De huidige textielindustrie bestaat voor ongeveer twee derde van de totale productie uit fossil-based materialen. Denk hierbij aan polyester, polyamide, en acryl, met additieven als elastaan en bijvoorbeeld de grondstoffen die noodzakelijk zijn voor verven en veredelen. Het verminderen van de impact van de textielindustrie op grondstoffengebruik vergt keuze van de juiste materialen en andere bijbehorende ontwerp. De zoektocht naar vervangende materialen, nieuwe ontwerpprocessen, consumenten acceptatie en hoe dit invloed heeft op het gedrag zijn essentiële onderdelen van de transitie naar een fossiel vrije textielindustrie. Ook het verwaarden van reststromen uit landbouw (zie recente publicatie Spinning Future Threads: The Potential of Agricultural Residues as Textile Fibre Feedstock) is essentieel in de zoektocht naar biobased textiel. Op deze manier draagt het ontsluiten van kennis over biobased materialen in de textielindustrie voor de agrofoodsector en de textielsector bij aan de aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen en de ambities gesteld in de KIA landbouw water en voedsel, om in 2030 organische rest- en zijstromen te benutten als grondstof en maximaal te hergebruiken als voedsel, diervoeder of non-food producten. 

Er is weinig publiek ontsloten kennis over biobased textiel voor bedrijven en voor studenten. Daarnaast is er een grote discrepantie tussen materialen voor textiel die in ontwikkeling zijn, en welke op de markt beschikbaar zijn. Ook maakt de snelle ontwikkeling van nieuwe materialen het heel lastig om de juiste keuzes te maken als ontwerper of inkoper. Dit project draagt bij aan een brede kennisbasis en de juiste handvatten om mee te kunnen gaan in de transitie naar biobased textiel. Enkele voorbeelden van de kennis die we willen dissemineren:  

  • Begrijpen van de noodzaak om de mode-industrie om te zetten van op fossiele brandstoffen naar biobased en verschillende mogelijkheden voor een biobased mode-industrie. 
  • De technische basis van biobased materialen (chemische structuur, kenmerken, productievolumes, geschiktheid, beschikbaarheid). 
  • Mogelijkheden voor het gebruik van landbouwreststromen voor biobased textiel. 
  • Kritisch begrip van relevante innovaties voor de biobased textielindustrie (radicale versus incrementele veranderingen, technologische en maatschappelijke gereedheidsniveaus & transitietheorie). 
  • Ontwerpprincipes. Onder andere aandacht voor begrip van end-of-life-strategieën voor biobased materialen in de textielindustrie en hoe belangrijk het is om hiermee rekening te houden in het ontwerp. 
  • Consument acceptatie, trends & ontwikkelingen, de rol van de consument bij het adopteren van nieuwe alternatieven. 

Deze kennis bevindt zich bij de WUR zelf, bij de Hogescholen, en is ontwikkeld in recent onderzoek bij pioniers in de sector. In dit project worden kennisclips en audioclips ontwikkeld voor bedrijven en studenten in de sector. De kennisinstellingen ontsluiten de kennis via cursussen, zoals voor WUR gebruikelijke Engelstalige Massive Open Online Course op HBO niveau, als verdieping op de bestaande cursus MOOC Circular Fashion (ism ArtEZ) gelanceerd in januari 2020 (https://www.edx.org/course/circular-fashion-in-a-sustainable-clothingindustry). Deze cursus heeft ruim 20.000 deelnemers bereikt en is genomineerd als een van de beste onlinecursussen wereldwijd in 2020, daarmee geschikt om op voort te bouwen met de ontwikkelde producten van dit project. De cursus is gratis toegankelijk en alleen het optionele certificaat kost EUR€ 146 voor de deelnemer.