Bird’s Eye View

Projecttitel: Bird’s Eye View
Projectnummer: TKI1922P01
Looptijd: 2020 – 2021
Budget: € 359.000
Missie: Sleuteltechnologieën
MMIP:  St1- Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food
Projectleider: Guido de Croon

Het doel van dit project is om telers met behulp van een autonome drone een methode te bieden om de gewasgroei omstandigheden in hun kas op plantniveau in beeld te brengen om gebieden, inclusief lastig te bereiken gebieden, met afwijkingen aan te wijzen (in het bijzonder aanwezigheid van ziekten en plagen).

Drones vormen een veelbelovend platform voor het vergaren van informatie in de kas. Ze kunnen gezien worden als mobiele sensoren, die slechts zeer weinig infrastructuur nodig hebben. Ze kunnen in vrij korte tijd grote delen van de kas in kaart brengen, en zullen uiteindelijk ook actief en automatisch meer gedetailleerde informatie zoeken als er bijvoorbeeld verdachte plekken zijn opgemerkt.

Links:

Eindrapportage