Boer en Burger: dialoog & verbinding

Projecttitel: Boer en Burger: dialoog & verbinding
Projectnummer: LWV 20.211
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP:  D3 – Veilige en duurzame primaire productie
Projectleider: Andries Visser

Een goede dialoog tussen agrarische ondernemers en hun omgeving is van belang voor een duurzame ontwikkeling van het boerenbedrijf. Het ontbreekt veel boeren aan inzicht en handvatten hiervoor. In deze PPS ontwikkelen we samen met boerenorganisaties en ketenpartijen kennis en kunde voor (groepen) boeren en erfbetreders voor een geslaagde dialoog. Het resultaat is een pakket aan praktijkgerichte tools, versterking van het netwerk en draagvlak voor het voeren van actieve dialoog.

Website