Borging van effluent rwzi voor glastuinbouwsector

Projecttitel: Borging van effluent rwzi voor glastuinbouwsector
Projectnummer: LWV 20.183
Missie: Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
MMIP:  C4 – Verbeteren waterkwaliteit
Projectleider: Jolijn Bonnet

Gebruik van effluentwater (RWZI) is een belangrijke optie voor de gietwatervoorziening van de glastuinbouw. Eerder is aangetoond dat dit water geschikt te maken is. In dit project wordt onderzocht hoe de kwaliteit van het gietwater kan worden geborgd. Dit om risico’s voor gewas en volksgezondheid te voorkomen én om gebruik geaccepteerd te krijgen binnen de gehele keten. Gekeken wordt naar continue meten van signaalstoffen, inzet van sensoren, non-invasieve meettechnieken en decision support systems