DigiTwin Waterkering en Ondergrond

Projecttitel: DigiTwin Waterkering en Ondergrond
Missie: LWV 20.109
Missie: Nederland is en blijft de best beschermde en leefbare delta
MMIP: F3-Nederland Digitaal Waterland

Digitalisering speelt een cruciale rol om de best beschermde en leefbare delta te blijven én om als watersector nog competitiever te worden in binnen- en buitenland. DigiTwin Waterkering en Ondergrond realiseert een ‘open framework’ waarmee een digitale tweeling van waterkeringen en ondergrond wordt ontwikkeld. Hiermee is het mogelijk om de toestand van waterkeringen nu en in de toekomst nauwkeuriger te voorspellen, scherper te beoordelen én beter te ontwerpen.