Dutch Coastline Challenge

Projecttitel: Dutch Coastline Challenge
Projectnummer: LWV20.377
Missie: Nederland is en blijft de best beschermde en leefbare delta 
MMIP:  F2 – Aanpassen aan versnelde zeespiegelstijging en toenemende weersextremen

Voor het waarborgen van de waterveiligheid van de Nederlandse kust wordt deze onderhouden met zandsuppleties. Dit project gaat nieuwe kennis opleveren over het verduurzamen en natuur-inclusiever maken van dit kustonderhoud en eventuele opschaling ervan bij versnelde zeespiegelstijging en toenemende weersextremen. We onderzoeken alternatieve onderhoudsconcepten, uitvoeringsmethoden en samenwerkings- en contractvormen om te komen tot “bouwstenen” voor duurzaam en opschaalbaar kustonderhoud.