Een integrale aanpak voor opsporing van ongewenst perfluorstoffen in de waterketen

Projecttitel: Een integrale aanpak voor opsporing van ongewenst perfluorstoffen in de waterketen
Projectnummer: LWV 20.171
Missie: Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
MMIP:  C4 – Verbeteren waterkwaliteit
Projectleider: Frederic Been

Van de meer dan 4700 poly- en perfluoralkylstoffen wordt momenteel een fractie gemonitord. De aanwezigheid en verspreiding van complexe mengsel van PFAS blijft daardoor onbekend. Een locatiespecifieke aanpak is vereist om vervuiling van ons water met PFAS in kaart te brengen en maatregelen te nemen. Hiervoor is een integrale strategie vereist. Dit project voorziet in ontwikkeling van een dergelijke strategie en de eerste toepassingen daarvan.