EffluentFit4Food

Projecttitel: EffluentFit4Food
Projectnummer: LWV 20.021
Missie: Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
MMIP:  C4 – Verbeteren waterkwaliteit
Projectleider: Irma Steemers-Rijkse

Het project richt zich op het hergebruik van effluent uit RWZI’s voor irrigatie in de landbouw. Om dit te realiseren is de kwaliteit van het effluent belangrijk met name t.a.v. de voedselveiligheid. In dit project wordt nagegaan in hoeverre verontreinigingen vanuit het effluent in en op het gewas (groente- en fruit) aanwezig zijn, wat de daarmee samenhangende gezondheidsrisico’s zijn en wat dit vraagt voor de behandeling van het effluent alvorens het voor irrigatie gebruikt kan worden.