Energieneutrale bewaring van landbouwproducten

Projecttitel: Energieneutrale bewaring van landbouwproducten
Projectnummer: LWV20.322
Missie: Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
MMIP:  B5 – Energiebesparing, -productie en -gebruik

Bewaring en verwerking van geoogste producten kost veel energie. Doel van dit project is om een energieneutraal alternatief te ontwikkelen met buffercapaciteit, om duurzame opwekking te vergroten en pieken in het netwerk op te kunnen opvangen. Oplossingen die worden onderzocht zijn gebruik van Phase Change Materials in actieve wanden en zonnedak, precisiebewaring en dompelkoeling. Het beoogde resultaat is een prototype van een energieneutrale bewaarplaats met regelcapaciteit voor netbeheerders.