Fitte vis in een duurzame aquacultuur (AQUAFIT)

Projecttitel: Fitte vis in een duurzame aquacultuur (AQUAFIT)
Projectnummer: LWV 20.037
Missie: Duurzame en veilige Noordzee en andere wateren
Projectleider: Wout Abbink

Samen met twee partners uit de Nederlandse aquacultuursector, Hendrix Genetics (HG) en Kingfish Zeeland (KZ), gaat Wageningen Livestock Research (WLR) zich integratief inzetten voor het kweken van een fitte vis in een duurzame aquacultuurketen door fokkerij, fysiologie, welzijn en productkwaliteit te combineren. AQUAFIT zal methoden ontwikkelen voor selectie van robuuste vis, een duurzamere houderij-strategie, een optimale productkwaliteit en genetische verankering in een fokprogramma.

Website