Fokdoelen en runderrassen voor natuurinclusieve kringlooplandbouw

Projecttitel: Fokdoelen en runderrassen voor natuurinclusieve kringlooplandbouw
Projectnummer: LWV20.175
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP:  A5 – Biodiversiteit in de kringlooplandbouw

Natuurinclusieve rundveehouders, waarvoor behoud van biodiversiteit een hoofddoel is, hebben behoefte aan passende rassen. De eigenschappen van de runderen (fokdoel) moeten optimaal afgestemd zijn op het bedrijfssysteem. Relaties tussen biodiversiteitsindicatoren, bedrijfskenmerken, dierprestaties en verdienmodellen voor de veehouder worden op bedrijfsniveau in kaart gebracht en geanalyseerd. Kennis en ervaringen worden uitgewisseld in regionale netwerken en studiegroepen.