GoChem

Projecttitel: GoChem
Projectnummer: KOM21010
Status: gestart
Projectleider: Christiaan Bolck
Projectpartners: Wageningen University & Research
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP:  A3 – Hergebruik zij- en reststromen

Voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) die willen innoveren op het gebied van de groene chemie beschikt Wageningen Food and Biobased Research (WFBR) over zeer waardevolle achtergrondkennis en research- en pilotfaciliteiten. Deze zijn mede met hulp van de Nederlandse overheid sinds de jaren negentig opgebouwd. Via dit project willen we meer toegang tot kennis en -kunde van Wageningen Research (WR) bieden. Ten eerste omdat het mkb deze kennis over het gebruik van biomassa in plaats van aardolie nodig heeft om concurrerend en klimaatneutraal te kunnen ondernemen. Ten tweede genereert de groene chemie afzetkanalen voor de producten en reststromen uit de circulaire landbouw.
GoChem draagt hieraan bij middels praktijkgerichte kennisontsluitings- en benuttingsprojecten waarin minimaal één mkb-onderneming samenwerkt met tenminste een Nederlandse kennisinstelling (hogeschool, universiteit of WR). De projecten duren maximaal een jaar en hebben minimaal een chemische innovatiecomponent. De doelgroep van de regeling omvat de hele keten van grondstof tot hergebruik en recycling. De financiering voor kennisvragen aan hogescholen of universiteiten loopt via de KIEM GoChem regeling van SIA en NWO. In dit WR GoChem koepelproject wordt de WR-kennis en kunde op het gebied van groene chemie ontsloten. Dit wordt gedaan door in samenwerking met een hogeschool of universiteit specifieke kennisvragen van het mkb te beantwoorden in deelprojecten van een jaar. Er is een specifiek budget voor kennisverspreiding richting de sector of sectoren waar de mkb-ers actief zijn of willen worden. Deze kennisverspreiding zal onder andere actief worden ondersteunt door het GoChem programma.
GoChem staat voor GO Chemistry. Het GoChem1 programma is gestart in 2019 met een startschot door EZK-staatsecretaris Mona Keijzer en heeft als doel innovatie binnen het chemisch mkb te ondersteunen en te versnellen. GoChem is een netwerkprogramma waarin deelnemen: Vereniging Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), federatie Nederlandse Rubber en Kunststofindustrie (NRK), ChemistryNL , TKI BBE, Regieorgaan SIA, NWO-ENW, Landelijk Biobased Kennisnetwerk, Domein Applied Sciences, TNO en WR vanuit het Circular and Biobased Performance Materials programma (CBPM). GoChem brengt hier verbetering in door mkb’s te verwijzen naar geschikte kennispartijen die passen bij de innovatievraag en financiering beschikbaar te stellen om een gezamenlijk project te starten.