Groen op Zaad

Projecttitel: Groen op Zaad
Projectnummer: LWV20.248
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP:  A2 – Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Zaadbehandeling vormt een belangrijke basis van een gezonde en weerbare teelt, het voorkomt aantasting van ziekten en plagen na het zaaien. Het pakket aan chemische middelen voor de zaadbehandeling slinkt echter snel. In dit project is een significant deel van de NL zaadindustrie verenigd om uit de wereldwijd beschikbare biologische en laagrisico middelen en biostimulanten producten te selecteren en tot nieuwe zaadbehandelingsmiddelen + coating te ontwikkelen.