Herkenning kruidenrijk grasland

Projecttitel: Herkenning kruidenrijk grasland
Projectnummer: LWV20.296
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP:  A5 – Biodiversiteit in de kringlooplandbouw

Ontwikkeling geautomatiseerd systeem, waarmee kostenefficiënt kruidenrijk grasland kan worden herkend op basis van de combinatie van satellietwaarnemingen (spectraal en radar) en foto’s vanuit het veld. De uitkomst van het systeem – kruidenrijkdom van alle Nederlandse graslandpercelen – wordt jaarlijks ontsloten naar de gebruikers, zowel beleid, onderzoek als de praktijk (eigenaren) en de keten (markt). Het product is een centrale database met op de gebruikers afgestemde interface en beheersadvies per perceel kruidenrijk grasland.