Hoogwaardiger toepassing van meer Nederlands hout in de bouw als effectieve klimaatmaatregel

Projecttitel: Hoogwaardiger toepassing van meer Nederlands hout in de bouw als effectieve klimaatmaatregel
Projectnummer: LWV20.153
Missie: Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
MMIP:  B6 – Productie en gebruik van biomassa

Dit project beoogt het gebruik van inlands hout in de bouw in 2030 te verdrievoudigen. Daarvoor is betere afstemming in de keten nodig. We werken toe naar een concrete ketenafspraak: partijen van bosbeheer tot woningbouw maken samen SMART afspraken hoe zij de komende jaren de toepassing van Nederlands hout een impuls geven – in samenwerking en eventueel investeringen. Daarnaast levert het project kennis op over toekomstige beschikbaarheid van hout maar ook over kennisbehoefte en drijfveren van boseigenaren.