Insectenteelt op wettelijke niet-toegestane reststromen

Projecttitel: Insectenteelt op wettelijke niet-toegestane reststromen
Projectnummer: LWV 20.102
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP:  D4 – Duurzame en veilige verwerking


Onderbenutte reststromen zoals voedselresten, slachtbijproducten en dierlijke mest zijn een bron van nutriënten. Insecten kunnen die omzetten naar hoogwaardige voedingsproducten voor dierlijke en menselijke consumptie. Dit onderzoek focust op de veiligheid van organische reststromen als substraat voor kweek van insecten en veilige toepassing hiervan in voeding voor mens en dier. Het doel is om tot een procedure te komen die wettelijke toelating van reststromen voor insectenkweek mogelijk maakt.