Kennis voor de Keurmeesters van de Toekomst

Projecttitel: Kennis voor de Keurmeesters van de Toekomst 
Projectnummer: KOM21016
Status: gestart
Projectleider: Esther Hogeveen-van Echtelt
Projectpartners: Handel Groeit, AQS Nederland B.V. / KIWA AQS, Normec Foodcare, Greenyard Fresh, Smeding, Van Oers United, GroentenFruit Huis, HAS, Wageningen University & Research
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP:  D4 – Duurzame en veilige verwerking

In de AGF sector is het deskundig beoordelen van verse groenten en fruit een essentiële dienst in de gehele keten, zowel bij de teler, de handel en in de supermarkt. Deze controle wordt uitgevoerd door vakkundige keurmeesters, kwaliteitscontroleurs of medewerkers kwaliteitszorg AGF. Handel Groeit biedt samen met de opleiders Kiwa AQS en Normec Foodcare de brancheopleiding tot Keurmeester en medewerker Kwaliteitszorg voor de AGF sector aan.
De kennis van de keurmeesters, kwaliteitscontroleurs en medewerkers kwaliteitszorg blijft op peil via na- en bijscholing. De sector heeft echter aanvullend behoefte aan een online, eenvoudig toegankelijk naslagwerk met kennis over nieuwe ontwikkelingen die de verssector de komende jaren ingrijpend zullen veranderen, en die daarmee impact hebben op het werk van de keurmeesters, kwaliteitscontroleurs en medewerkers kwaliteitszorg. Voorbeelden daarvan zijn coatings, verpakkingen, nieuwe sensoren, ontwikkelingen die bijdragen aan het terugdringen van voedsel-verspilling en die gebruik maken van dataficatie en precisiemetingen. Het is van belang dat de medewerkers kwaliteitszorg goed op de hoogte zijn van deze ontwikkelingen.
Dit project beoogt om twaalf kennispakketten te ontwikkelen met to-the-point kennis, niet in wetenschappelijk jargon, en vooral uitnodigend om te lezen. Binnen dit voorgestelde kennis-op-maat project vertalen we de kennis dan ook in behapbare stukken inhoud – tekst, infographics, video’s – die beschikbaar wordt voor iedereen werkzaam in de kwaliteitsinspectie van de verssector. Behalve de online kennispakketten worden ook twee workshops voor de keurmeesters georganiseerd om de nieuwe ontwikkelingen en hun impact op de kwaliteit van de verse producten toe te lichten.