Klimaatimpactmonitor.nl

Projecttitel: Klimaatimpactmonitor.nl
Projectnummer: LWV 20.196
Missie: Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
MMIP:  C3 – Waterrobuust en klimaatbestendig stedelijk gebied

Met de KlimaatImpactMonitor gaan wij gegevens over de impacts van actuele weersextremen (bijv. schade aan gebouwen, verminderde gewasopbrengst, ziektemeldingen en oversterfte) in één omgeving verzamelen, ontsluiten en visualiseren. Hiermee krijgen we meer inzicht in de relatie tussen extreem weer en de kosten die hiervan het gevolg zijn, en kunnen klimaatrisico’s beter worden ingeschat. Dit draagt bij aan draagvlak voor adaptatiemaatregelen, en kan inzicht geven in trends van klimaateffecten.