Klimaatrobuust waterbeheer voor Friese zandgebieden – op zoek naar de juiste balans

Projecttitel: Klimaatrobuust waterbeheer voor Friese zandgebieden – op zoek naar de juiste balans
Projectnummer: LWV20.216
Missie: Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
MMIP:  C1 – Klimaatbestendig landelijk gebied voorkomen van wateroverlast en watertekort
Projectleider: Idse Hoving

Het project genereert kennis die nodig is om waterbeheer op zandgronden van NO en ZO Friesland klimaatadaptiever te maken. Het project voorziet in een uitwerking van een klimaatrobuuste inrichting en het onderbouwen van effecten op het gebied van hydrologie, landbouw en natuur. Kennis wordt ontwikkeld m.b.t. (1) de effectiviteit en integraliteit van maatregelen, (2) hoe dit samenhangt met fysieke kenmerken van de omgeving en (3) welke vormen van samenwerking tussen betrokkenen passend zijn.

Website