Lekker Bloeien Gezonde Koeien

Projecttitel: Lekker Bloeien Gezonde Koeien
Projectnummer: LWV20.244
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP:  A5 – Biodiversiteit in de kringlooplandbouw

Vernatting van het veenweidegebied komt met risico’s voor diergezondheid in de vorm van het oprukken van parasieten (zoals Leverbot) en giftige planten (zoals Lidrus). De gangbare aanpak met chemische middelen bedreigt de biodiversiteit. Binnen dit project zoeken we samen met boeren oplossingen in goed graslandbeheer en in de gunstige werking van kruiden op de natuurlijke weerstand van de koe. Tegengaan van bodemdaling vraagt om een natuurinclusief handelingsperspectief voor boeren.