Oorzaken en oplossingen vangletsel & ketenletsel

Projecttitel: Oorzaken en oplossingen vangletsel & ketenletsel
Projectnummer: LWV 20.143
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP:  D3 – Veilige en duurzame primaire productie
Projectleider: Marien Gerritzen


In het sectorplan pluimveehouderij is opgenomen dat ongerief en letsel door vangen, transport en lossen wordt verminderd. Om te komen tot een plan van aanpak is inzicht nodig in de invloed van verschillende factoren zoals diertype, gezondheidsstatus, vangmethode maar ook de effecten van transport en handling op de slachterij. Ontwikkelen van tools om ketenletsel te verminderen zal leiden tot verbetering van dierenwelzijn en reductie van productschade en dus verduurzaming van de kuikensector.

Website