Op weg naar een klimaatbestendige melkveehouderij in de Achterhoek

Projecttitel: Op weg naar een klimaatbestendige melkveehouderij in de Achterhoek
Projectnummer: LWV20.363
Missie: Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
MMIP:  C2 – Klimaatadaptieve land- en tuinbouwproductiesystemen
Projectleider: Marion de Vries

Toekomstige veranderingen in het klimaat zullen naar verwachting in toenemende mate invloed hebben op zowel economische als milieukundige prestaties van Nederlandse melkveebedrijven. Melkveehouders hebben echter nog onvoldoende handvatten om locatie- en bedrijfsspecifieke klimaatrisico’s goed in te schatten en effectieve keuzes te maken voor investeringen in klimaatadaptatie. Het doel van dit project is het ontwikkelen en delen van kennis en innovaties die nodig zijn voor integraal klimaatbestendige ontwikkeling van melkveebedrijven in De Achterhoek.