Perspectief voor de biologische perenteelt in Nederland met nieuwe, schurftresistente rassen

Projecttitel: Perspectief voor de biologische perenteelt in Nederland met nieuwe, schurftresistente rassen
Projectnummer: 20001-KOM
Missie: Sleuteltechnologieën
MMIP:  ST2 Biotechnologie en veredeling

Peer is het belangrijkste Nederlandse fruitgewas. Sinds enkele jaren wordt het hoofdperenras Conference echter als zeer vatbaar geclassificeerd voor de ziekte perenschurft (Venturia pirina). De biologische fruitteelt wordt hier als eerste mee geconfronteerd door gebrek aan effectieve gewasbeschermingsmaatregelen en alternatieve resistente rassen. Doel van het project: betrouwbare resistentietoetsen ontwikkelen voor perenschurft voor robuustere perenrassen, om daarmee een weerbaar teeltsysteem te verkrijgen.