Proeftuin Duurzaam Sedimentbeheer Rijn-Maasmonding

Projecttitel: Proeftuin Duurzaam Sedimentbeheer Rijn-Maasmonding
Projectnummer: LWV20.134
Missie: Nederland is en blijft de best beschermde en leefbare delta 
MMIP:  F1 – Verduurzamen en kostenbeheersing uitvoeringsprojecten waterbeheer
Projectleider: Brenda Walles

In de Rijn-Maasmonding (RMM) wordt jaarlijks grote hoeveelheden sediment gebaggerd. Een groot deel van het sediment wordt gedeponeerd op zee. Om de stap te zetten naar circulair sedimentbeheer wordt een Proeftuin Duurzaam Sedimentbeheer RMM opgezet. De proeftuin ontwikkelt samen met alle ketenpartners nieuwe opschaalbare inrichtingsconcepten voor het vasthouden en toepassen van sediment met zoveel mogelijk toegevoegde waarde voor rivierbeheer, waterveiligheid en ecologie. Door deze concepten in verschillende proeflocaties in samenwerking met reeds geplande onderhouds- en ontwikkelprojecten te testen en te monitoren worden bouwstenen voor een strategie voor duurzaam sedimentbeheer ontwikkeld.

Website