RENEW – Circulair ketenontwerp voor Eco-feed

Projecttitel: RENEW – Circulair ketenontwerp voor Eco-feed
Projectnummer: LWV 20.147
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP:  D4 – Duurzame en veilige verwerking

RENEW ontwerpt een integraal voedselsysteem voor toepassing van reststromen uit retail en out-of-home als diervoeder voor o.a. kippen en varkens. Het onderzoekt 1) onder welke voorwaarden een positieve business case mogelijk is vanuit economisch, milieu/klimaat en dierenwelzijn opzicht, 2) welke voorwaarden voor acceptatie door consument en ketenpartijen nodig zijn en 3) het optimaliseren van scenario’s voor ketenconcepten die bijdragen aan het tot stand komen van een circulair voedselsysteem.