Systeemaanpak duurzame teelt voor de fruitteelt van morgen

Projecttitel: Systeemaanpak duurzame teelt voor de fruitteelt van morgen
Projectnummer: LWV20.320
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP:  A2 – Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Voor de effectieve beheersing van probleemziekten en -plagen in zowel de geïntegreerde als biologische fruitteelt, is een combinatie van een weerbare boomgaard en preventieve en andere maatregelen nodig. Er zijn daarbij twee niveaus van onderzoek nodig: onderzoek aan de systeemonderdelen en hun onderliggende mechanismen, en de toepassing en evaluatie daarvan in systeemonderzoek. Het doel is een fruitteeltsysteem te ontwikkelen waarbij het gebruik en de afhankelijkheid van (synthetische) gewasbeschermingsmiddelen voor de onderzochte organismen substantieel vermindert.