The Next Fruit 4.0

Projecttitel: The Next Fruit 4.0
Projectnummer: 20001-KOM
Projectnummer: LWV20.131
Missie: Sleuteltechnologieën
MMIP:  ST1 Smart technologies in agri-horti-water-food
Projectleider: Peter Frans de Jong

In The Next Fruit 4.0 zal worden gewerkt aan technologische oplossingen voor de fruitteelt van morgen. Door een volgende stap te zetten in precisiespuittechnologie op boomniveau, door nieuwe vormen / toepassingsmogelijkheden van sensing te ontwikkelen, door de ontwikkeling van decision support models en dashboards en door sensingtechnologie te koppelen aan prototypes van robots die teelthandelingen kunnen uitvoeren. Tevens wordt verdieping gezocht in toepassing van nieuwe technologie na de oogst t.b.v. bewaring en verkoop.


Website