Towards a RESilient POTato cropping system (RESPOT)

Projecttitel: Towards a RESilient POTato cropping system (RESPOT)
Projectnummer: LWV20.237
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP:  A2 – Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

In RESPOT staat de ontwikkeling en introductie van een nieuw aardappel teeltsysteem, dat schade door Phytophthora infestans voorkomt door gebruik te maken van resistente diploïde hybride aardappelrassen, gecombineerd met innovaties in de teelt van deze rassen, centraal. RESPOT leidt tot een drastische vermindering van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen, gericht tegen P. infestans.