True Price – Van Inzicht Naar Actie

Projecttitel: True Price – Van Inzicht Naar Actie
Projectnummer: LWV 20.286
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP:  D1 – Waardecreatie en verdienvermogen
Projectleider: Marieke Meeusen

Verdere verduurzaming van de Nederlandse agrofoodketens is noodzakelijk en staat hoog op de agenda van vele stakeholders in de keten, NGO’s en overheden. Daartoe worden verschillende maatregelen genomen, maar versnelling is wenselijk. True pricing kan daarbij helpen. True pricing is een innovatie met de potentie om verduurzaming (lees vermindering van maatschappelijke kosten en verhoging van de maatschappelijke baten) te versnellen, volgens LNV. In deze PPS wordt gekeken naar hoe true pricing kan helpen om de transitie naar een duurzaam voedselsysteem te stimuleren. Er worden verschillende opties verkend in praktijkexperimenten: opties waarin bedrijven met behulp van true pricing consumenten stimuleren duurzamer te kopen, hun leveranciers aanzetten duurzamer te produceren en hun eigen bedrijfsvoering verduurzamen. Daarnaast worden de mogelijkheden van true pricing voor een verdere ontwikkeling van de markt van keurmerken verkend. Tot slot wordt gekeken of en hoe true pricing een bouwsteen is voor overheidsbeleid. Deze opties worden verkend met verschillende praktijkexperimenten in nauwe interactie en afstemming met (groepen van) PPS-partners. De ervaringen uit deze experimenten leiden tot een roadmap van mogelijkheden om met true pricing de maatschappelijke kosten van voedselsystemen te verlagen. Deze PPS wordt in nauwe afstemming met het Meerjarig Experimenteerprogramma Echte en Eerlijke Prijzen, de Community of Practice rondom true price experimenten, het NWA project “Transitie naar een duurzaam voedselsysteem” en de bestaande PPS “Echte en Eerlijke Prijs voor Duurzame Producten” uitgevoerd.

Website