Uitbreiding PPS Landbouw als vliegwiel voor de energietransitie

Projecttitel: Uitbreiding PPS Landbouw als vliegwiel voor de energietransitie
Projectnummer: LWV20.108
Missie: Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
MMIP:  B5 – Energiebesparing, -productie en -gebruik
Projectleider: Andries Visser

Om tot een klimaat neutrale landbouw en voedselproductie te komen te komen is het van belang om het energiegebruik op landbouwbedrijven en in de keten te reduceren en het gebruik van fossiele energie te vervangen door (zelf geproduceerde) hernieuwbare energie. Daarnaast is het belangrijk om de potentie die de landbouw heeft om hernieuwbare energie te produceren te benutten waarmee de landbouw een flinke bijdrage levert aan de gewenste productie in Nederland. Om dit voor elkaar te krijgen moeten er op tal van terreinen nog flinke stappen gezet worden zowel in het bedrijf als in de keten en de regio.

De uitbreiding richt zich op 2 prioriteiten:
1) Landbouw gebiedsgericht inzetten om RES-doelen te realiseren door het opschalen van 2 lopende gebiedspilots en het starten van 2 nieuwe gebiedspilots beide gericht op een maximale bijdrage van de landbouw aan de RES en
2) Versnellen van de introductie van fossielvrije landbouwmechanisatie door met partners uit de landbouwmechanisatie (ontwikkelaars, dealers) te werken aan het oplossen van belemmeringen die nu de introductie tegenhouden.

Website