Uitbreiding PPS Landbouw als vliegwiel voor de energietransitie

Projecttitel: Uitbreiding PPS Landbouw als vliegwiel voor de energietransitie
Projectnummer: LWV20.108
Missie: Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
MMIP:  B5 – Energiebesparing, -productie en -gebruik

De uitbreiding richt zich op 2 prioriteiten: 1) Landbouw gebiedsgericht inzetten om RES-doelen te realiseren door het opschalen van 2 lopende gebiedspilots en het starten van 2 nieuwe gebiedspilots beide gericht op een maximale bijdrage van de landbouw aan de RES en 2) Versnellen van de introductie van fossielvrije landbouwmechanisatie door met partners uit de landbouwmechanisatie (ontwikkelaars, dealers) te werken aan het oplossen van belemmeringen die nu de introductie tegenhouden.