Versnelling verduurzaming van de melkgeitenhouderij

Projecttitel: Versnelling verduurzaming van de melkgeitenhouderij
Projectnummer: LWV 20.274
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP:  D3 – Veilige en duurzame primaire productie
Projectleider: Alfons Beldman

Doel van dit project is de onderzoeksvragen te beantwoorden uit het sectorplan Versnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij. Hiervoor is een consortium gevormd met Platform Melkgeitenhouderij, NGZO, LTO, Wageningen Research en de Gezondheidsdienst voor Dieren en het ministerie van LNV. In het project is aandacht voor de thema’s dierenwelzijn, duurmelken, zorg voor jonge dieren, salmonellose en duurzame bedrijfsontwikkeling.

Website