Vitale varkenshouderij

Projecttitel: Vitale varkenshouderij
Projectnummer: LWV 20.173
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP:  D3 – Veilige en duurzame primaire productie
Projectleider: Gert van Duinkerken

Een gezonde leefomgeving, gesloten kringlopen, gezonde dieren, diervriendelijke houderij, een aantrekkelijk verdienmodel met een stevige marktpositie en bijdragen aan een beter klimaat. Dit zijn de ambities van de Nederlandse varkenshouderij. Om deze ambities te realiseren hebben varkenshouders, toeleverende bedrijven, afnemers en overheden hun krachten gebundeld in de Coalitie Vitale Varkenshouderij. Deze PPS geeft invulling aan een belangrijk deel van het onderzoeksprogramma.

Website