Voeding op Maat

Projecttitel: Voeding op Maat
Projectnummer: LWV20.189
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP:  A1 – Verminderen fossiele nutriënten, water en stikstofdepositie
Projectleider: Wouter Spek

Het verminderen van stikstofemissies uit de veehouderij is het meest effectief door aanpak bij de bron: het voer van het dier. Dit project richt zich op innovaties in de eiwit- en aminozuurwaardering van voedermiddelen en de behoefte aan eiwit/aminozuren voor herkauwers, varkens en pluimvee. Dit zal leiden tot een verbeterde eiwit- en energiewaardering van voedermiddelen en een verbeterd inzicht in actuele behoeften aan eiwit- en aminozuren. Dit zal resulteren in verminderde stikstofemissies.

Website