Voedselverspilling

Projecttitel: Voedselverspilling
Projectnummer: KOM21012
Status: gestart
Projectleider: Joost Snels
Projectpartners: Wageningen University & Research
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig
MMIP:  D2 – Gezonde voeding, een gemakkelijke keuze

Jaarlijks wordt in Nederland tot 2.5 miljoen ton voedsel verspild. Door dit keten breed tegen te gaan wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de transitie naar een circulaire voedselproductie. In de keten is het van belang verspilling te voorkomen, te verminderen en onvermijdbare zij- en reststromen tot waarde te brengen.

Het SIA project Praktijkkennis voor Voedsel en Groen: Vermindering Reststromen richt zich op het verkrijgen van inzicht in de mate en oorzaken van voedselverspilling in de AGF-, zuivel- en vleesketen (zie ook bijlage 1: Projectplan SIA PvG Voorkomen Voedselverspilling). Er zullen praktische handelingsperspectieven geboden worden en bestaande kennis en tool worden benut door het werkveld en onderwijs. Binnen WUR is er veel kennis aanwezig op het terrein van voedselverspilling reductie in deze ketens. Met de inzet van WR inzet binnen dit SIA-Voedsel&Groen project wordt mogelijk gemaakt dat relevante deskundigen kunnen meewerken aan de producten van het SIA-V&G project. Op deze manier ontstaat er verbinding tussen waardevolle wetenschappelijke kennis die in de afgelopen jaren is opgedaan binnen het onderzoek en de concrete uitdagingen om voedselverspilling in de AGF-, zuivel- en vleesketen te reduceren.