Weerbare teeltsystemen tegen invasieve tripsplagen in de glastuinbouw

Projecttitel: Weerbare teeltsystemen tegen invasieve tripsplagen in de glastuinbouw
Projectnummer: LWV20.287
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP:  A2 – Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Invasieve tripsplagen zijn een enorme bedreiging voor de Nederlandse glastuinbouw. Dit project is gericht op het beschikbaar maken van essentiële ontbrekende kennis voor het ontwerpen van weerbare teeltsystemen tegen verschillende invasieve tripssoorten, zoals de Japanse bloementrips Thrips setosus en de pepertrips Thrips parvispinus. Verder wordt een aantal innovatieve methoden en stapeling van maatregelen getest die de weerbaarheid van teeltsystemen tegen deze tripssoorten verhoogt, wat wordt geïntegreerd in een beslissingsondersteunend model.