Weet wat er leeft—Real time monitoring van plagen en bestrijders

Projecttitel: Weet wat er leeft—Real time monitoring van plagen en bestrijders
Projectnummer: LWV20.166
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP:  A2 – Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

De basis voor IPM is het snel en precies waarnemen van soorten. Direct vangen middels vangplaten en tegelijkertijd ook indirect scouten middels eDNA en VOC’s is een goede combinatie van methoden om plagen en bestrijders te monitoren. Het integreren van deze technieken vraagt om automatisering. Dit project beoogd de bouw van een detectiemodel op basis van kunstmatige intelligentie voor het automatisch identificeren en kwantificeren van plagen en bestrijders in diverse teeltsystemen.