Werken aan natuurinclusieve melkveehouderijbedrijfs-systemen in een gebied met behulp van backcasting

Projecttitel: Werken aan natuurinclusieve melkveehouderijbedrijfssystemen in een gebied met behulp van backcasting
Projectnummer: LWV20.311
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP:  A5 – Biodiversiteit in de kringlooplandbouw

Groepen melkveehouders en stakeholders gaan samen met Wageningen Research bedrijfssystemen ontwerpen voor natuurinclusieve melkveebedrijven in 2030. Dit gebeurt in drie gebieden met verschillende landschappen in Groningen en Friesland. Toekomstbeelden voor de regionale melkveehouderij in die gebieden in 2030 vormen daarbij het uitgangspunt. De breed toepasbare ontwerpen met heldere verdienmodellen moeten aansluiten bij de grote behoefte aan het concretiseren van natuurinclusieve melkveehouderij.