Werken met Waterlandschappen

Projecttitel: Werken met Waterlandschappen
Projectnummer: LWV20.192
Missie: Nederland is en blijft de best beschermde en leefbare delta 
MMIP:  F1 – Verduurzamen en kostenbeheersing uitvoeringsprojecten waterbeheer
Projectleider: Jeroen Veraart

Dit project biedt een leeromgeving met onderzoek dat aansluit bij inrichtingstrajecten in de Nederlandse grote meren en kustnatuur. De nadruk wordt gelegd op landschapstransformaties in het gebied achter de dijken en het innovatief hergebruik van slib.

Onderzoeksinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn samen het project ‘Werken met waterlandschappen’ gestart. Dit project koppelt de natuurinclusieve inrichting van grote wateren aan economische verdienmodellen voor recreatie, landgebruik en waterbouw.
Dit gebeurt in eerste instantie op bestaande testlocaties (proeftuinen) in Nederland: het achteroeverconcept in Koopmanspolder (IJsselmeer), de dubbele dijk bij Eems-Dollard en het herstel van intergetijdegebieden in de Zuidwestelijke delta. Daarna wordt gekeken of de concepten ook zijn toe te passen zijn op de rest van Nederland.Website