Werken met Waterlandschappen

Projecttitel: Werken met Waterlandschappen
Projectnummer: LWV20.192
Missie: Nederland is en blijft de best beschermde en leefbare delta 
MMIP:  F1 – Verduurzamen en kostenbeheersing uitvoeringsprojecten waterbeheer

Dit project biedt een leeromgeving met onderzoek dat aansluit bij inrichtingstrajecten in de Nederlandse grote meren en kustnatuur. De nadruk wordt gelegd op landschapstransformaties in het gebied achter de dijken en het innovatief hergebruik van slib. We leren in bootcamps en twee living labs over de mogelijkheden om economisch gebruik en sociale innovatie te combineren met ideeën uit de PAGW over inrichting en beheer. Het project levert inzicht op over verdienmodellen voor recreatie, landgebruik en waterbouwers die de kwaliteit van natuur en klimaatbestendigheid versterken.