Windfarm initiated Nature development with Native Oyster Reefs (WINOR)

Projecttitel: Windfarm initiated Nature development with Native Oyster Reefs (WINOR)
Missie: LWV 20.234
Missie: Duurzame en veilige Noordzee en andere wateren

Op wereldschaal is nog zeer weinig ervaring is opgedaan met ontwikkeling van oesterriffen in windparken. Dit project vergroot de kennisontwikkeling rond het grootste platte oesterrif project in een windpark: het Gemini-project van De Rijke Noordzee (5 ha), en is gericht op het benutten van kansen en het vinden van oplossingen voor bottlenecks voor rifontwikkeling. Doelen van het WINOR-project zijn drieledig (1) ontwikkeling van een oesterrif in een windpark (2) het versterken van het DRN Gemini-project met innovatieve monitoring en aanvullend onderzoek naar bottlenecks en kansen voor grootschalige platte oesterrif ontwikkeling in windparken, (3) kennisvalorisatie door het vertalen van onderzoeksresultaten naar ontwerpcriteria en technieken voor aanleg en opschaling van projecten op andere locaties via een Toolbox voor natuurinclusief bouwen voor offshore windparken. Mechanistische kennis over kansen en bottlenecks voor rifherstel is essentieel voor het verbeteren van de effectiviteit van toekomstige natuurinclusieve ontwerpen en aanlegprocedures, in andere windparken of elders op de Noordzee.